صفحات جامعه دانش آموختگان دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان:

به استناد مصوبه 1370/7/10 شوراي گسترش آموزش عالي و با مجوز راه اندازي 6 رشته آموزشي در مقطع كارشناسي (مهندسي صنايع، مهندسي مكانيك، دبيري رياضي، دبيري فيزيك، دبيري ادبيات فارسي) در دهه فجر سال 1370 تاسيس و با انتقال آموزشكده فني هرمزگان (وابسته به دانشگاه شيراز) در سال 1371 فعاليت آموزشي خود را آغاز نمود.

در حال حاضر دانشگـاه با داشتـن قريب به 6000 دانشجـوي دختـر و پسـر در مقاطع تحصيلي مختلف (40 رشته محل كارشناسي، 71 رشته محل كارشناسي ارشد و 32 رشته محل در مقطع دكترا) مشغول به فعاليت است. هرم دانشجويي دانشگاه بصورت 72 درصد دانشجوي كارشناسي، 25 درصد دانشجوي كارشناسي ارشد و 3 درصد دانشجوي دكتري مي باشد.

ساختار تشكيلاتي عملياتي شده مصوب دانشگاه داراي پنج حوزه معاونت (معاونت طرح و توسعه، معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي، معاونت پژوهشي و فناوري، معاونت دانشجويي و معاونت فرهنگي و اجتماعي)، پنج دانشكده (دانشکده فني و مهندسي، دانشکده علوم پايه، دانشکده علوم و فنون دريايي، دانشکده كشاورزي و منابع طبيعي)، مجتمع آموزشي عالي ميناب و سه پژوهشكده (پژوهشکده مطالعات و تحقيقات هرمز، پژوهشکده بيابانهاي ساحلي، پژوهشکده منطقه اي جنگلهاي حرا) مي باشد.

مجموعه حوزه های در حال استفاده دانشگاه در زیربنایی بالغ بر 55000 متر مربع (اداری 6000 متر مربع، خوابگاهی 20000 متر مربع، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی 29000 مترمربع) مشغول به فعالیت می باشد.

شايان ذكر است در حال حاضر تعداد 210 عضو هيات علمي در دانشگاه هرمزگان مشغول انجام امور آموزشي و پژوهشي مي باشند كه هرم هيات علمي دانشگاه در حال حاضر (پايان نميسال دوم 94-93) مشتمل بر 13عضو هيات علمي در مرتبه دانشيار، 128 استاديار و 69 مربي مي باشد.

جامعه دانش آموختگان دانشگاه هرمزگان مجموعه ای است متشکل از تمامی دانش آموختگان دانشگاه هرمزگان ، كه به عنوان بخشي جدایی ناپذیر از دانشگاه ، جهت ارتقا و توسعه جامعه و دانشگاه تشکیل شده است. بدیهی است در این راستا دانشگاه نیز هرگونه همراهی و مساعدت را با جامعه دانش آموختگان دارد.

بدون حضور حداکثری دانش آموختگان دانشگاه در ساختار جامعه، علاوه بر اینکه جامعه و دانشگاه از بخش عظیمی از تواناییهای بالقوه خود بی نصیب می مانند، از وجود و حضور سرمايه هاي توانمند و تاثیرگذار خود در عرصه های مختلف علمی، اجتماعی، اقتصادی و موارد مشابه ديگر نیز بی اطلاع خواهند ماند. بنابراین برای بهره مندی از این پتانسیل عظیم و بی بدیل نیروی انسانی و ارائه خدمات متقابل جامعه و دانش آموختگان، "بانک جامع اطلاعات دانش آموختگان دانشگاه" توسط مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه تشکیل شده است است هدف از تشکیل سامانه دانش آموختگان علاوه بر ایجاد بستر مناسب جهت برقراری ارتباط متقابل و پایدار جامعه با دانش آموختگان و همچنین دانشجویان علاقه مند و جذب عضویت حداکثری ایشان در تشکیلات جامعه، زيرساخت لازم و امكان ارتباط دانش آموختگان با یکدیگر نيز از سوی دیگر فراهم گردد.

مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه هرمزگان بر آن است كه با استفاده از ساختار "جامعه دانش آموختگان دانشگاه هرمزگان " در کنار ارتباط عمومی با دانش آموختگان عزيز، ضمن شناسایی دانش آموختگان موفق، کارآفرین و خیر و برقراری ارتباط مستمر و دائم با این بزرگواران -که بی تردید از سرمایه های ارزشمند جامعه و دانشگاه هستند- از اين پتانسيل عظيم دانش آموختگان به نحو احسن استفاده كنيم و با فراهم آوردن بستر مناسب جهت جلب حمایت و مساعدت ایشان علاوه بر کمک به توسعه زیرساخت های دانشگاه و ارتقای سطح علمی-آموزشی و کیفی دانشگاه، زمينه هاي مناسب كارآموزي و كارورزي، افزایش مهارت های دانش آموختگان جوان، کاریابی و فراهم آوردن اشتغال پایدار برای دانش آموختگان و ارايه ساير خدمات مورد نياز نيز فراهم گردد تا بتوانند به سادگي جذب مشاغل مورد علاقه شان شوند. همچنين با اشتغال دانش آموختگان توانمند و نخبه در مشاغل مناسب و مورد درخواست، از خروج دانش آموختگان نخبه و جوان از كشور نيز جلوگيري گردد. از اهداف دیگر سامانه ، ایجاد یک شبکه دانش آموختگان دانشگاه و استفاده دانش آموختگان از توانائی های یکدیگر است.

اهداف كلان جامعه:

*تحكيم ارتباط جامعه با دانشگاه و ارايه خدمات متقابل به منظور ارتقا و توسعه كمي و كيفي دانشگاه و جامعه

*ايجاد زمينه مناسب و برقراري ارتباط موثر و پايدار با دانش آموختگان و تبادل همكاري ميان دانش آموختگان با يكديگر و با جامعه

*ارتباط مستمر و دايم با دانش آموختگان نخبه، موفق، كار آفرين و خير و كسب و ارايه خدمات متقابل

*كمك به توسعه زير ساخت هاي دانشگاه و جامعه با جذب كمك و حمايت دانش آموختگان خير

*فراهم سازي بستر مناسب جهت حضور فعال و موثر دانش آموختگان در مجامع صنفي، تخصصي و اجتماعي

*تكريم و بزرگداشت دانش آموختگان علي الخصوص پيش كسوتان و نخبگان

*ارايه خدمات و تسهيلات به دانش آموختگان و دانشجويان دانشگاه

*اهم برنامه هاي جامعه دانش آموختگان:

*تشكيل بانك جامع اطلاعات دانش آموختگان و اعضاي جامعه از بدو تاسيس تاكنون به منظور شناسايي پتانسيل هاي موجود

*شناسايي فارغ التحصيلان موفق عرصه هاي علمي/صنعتي/حاكميتي و مديريتي جهت انتقال تجارب ايشان به نسل جديد دانش آموختگان

*فراهم نمودن بستر مناسب اشتغال و كاراموزي براي دانشجويان و دانش اموختگان جوان به كمك دانش اموختگان كارافرين

*مستند سازي اطلاعات دانش اموختگان با تهيه و انتشار كتاب اطلاعات دانش اموختگان ادوار گذشته و اينده

*برگزاري منظم ساليانه گردهمايي دانش اموختگان به جهت ايجاد و تحكيم روابط به منظور حصول به اهداف و برنامه ها

*تجليل و تكريم از دانش آموختگان پيشكسوت و نخبه در زمينه هاي مختلف

*فراهم آوردن خدمات و تسهيلات انگيزشي براي دانش آموختگان و دانشجويان جهت برقراري و حفظ ارتباط با جامعه

*حمايت از دانش اموختگان جهت حضور فعال و موثر در مجامع صنفي، تخصصي و اجتماعي

*جذب كمك و حمايت دانش آموختگان و خيرين جهت كمك به توسعه زيرساخت هاي دانشگاه و جامعه

1

ارسال پیام

 
   
نام:  
نام خانوادگی:  
شماره تلفن:  
متن:  
 
کد تصویر  
   
 
L