صفحات جامعه دانش آموختگان دانشگاه هرمزگان

طرح کارورزی دانش آموختگان

طرح کارورزی دانش آموختگان

در راستای اشتغالزائی دانش آموختگان دانشگاهها، تفاهم نامه فی مابین وزلرت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به شرح ذیل است :

http://alumni.hormozgan.ac.ir/alumni/files/1583204098682726.pdf

http://alumni.hormozgan.ac.ir/alumni/files/3955548377207088.pdf

http://alumni.hormozgan.ac.ir/alumni/files/2021664925834925.pdf

3

ارسال پیام

 
   
نام:  
نام خانوادگی:  
شماره تلفن:  
متن:  
 
کد تصویر  
   
 
L